Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 8/2/2017 [Hybrid Cloud Storage]

hybrid cloud storage

Hybrid cloud storage is an approach to managing storage that uses both local and off-site resources.

Hybrid cloud storage is often used to supplement internal storage with public cloud storage. Policy engines keep frequently used data on-site while simultaneously moving inactive data to the cloud in a transparent manner.

Ideally, a hybrid cloud implementation behaves as if it is homogeneous storage. Hybrid cloud storage is most often implemented by using proprietary commercial storage software, by using a cloud storage appliance that serves as a gateway between on-premise and public cloud storage or by using an application program interface (API) to access the cloud storage.

by TechTarget.com

IV

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 25/12/2016 [Cloud Orchestrator]

A cloud orchestrator, also called a cloud service orchestration platform, is software for managing interconnections and interactions among cloud-based and on-premises business units.

The goal of cloud orchestration is to automate the configuration, coordination and management of software and software interactions in a distributed computing environment so that intercomponent and interapplication links are correctly established and maintained. Continue reading

Seoul-based Polaris Office launches its enterprise productivity suite in the U.S.

Seoul-based Polaris Office is launching its cloud-based software suite in the United States with the very ambitious goal (some might say quixotic) of..

Source: Seoul-based Polaris Office launches its enterprise productivity suite in the U.S.

Μία προσπάθεια της Polaris Office από την Σεούλ (Κορέα) για άνοιγμα  προς τους επιχειρηματικούς πελάτες των ΗΠΑ. Συνεργαζόμενη εφαρμογή – σουίτα (applications suite) με το Microsoft Excel & το Google Sheets. Συνεργαζόμενη με την έννοια της συμβατότητας επεξεργασίας. Μέχρι στιγμής, η εμπειρία του Ελληνικού κοινού με το Polaris Office βασίζεται στην ύπαρξη του Polaris Office ως ενσωματωμένης εφαρμογής στο λογισμικό Android των κινητών συσκευών (πχ. HTC Android, Samsung Android κλπ).

Καλή τους Επιτυχία & Ευχαριστώ για την ανάγνωση.

IV.