Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 22/6/2017 [Agile BI]

Agile BI is an approach to business intelligence (BI) that incorporates Agile software development methodologies to accelerate and improve the outcomes of BI initiatives.

When an organization embraces Agile BI, it generally embeds Agile software developers in the organization’s business intelligence team. As with all Agile initiatives, BI projects are broken down into a series of smaller projects that are planned for, developed, tested and rolled out on a continuous basis. This iterative approach facilitates continuous improvement and helps an organization adapt more quickly to changing market conditions and organizational goals.

Each iteration of an Agile BI project is planned and reviewed by both the software development team and the business owners who have requested work. The close collaboration between business and IT results in better communication, more clearly-defined goals and end results that more accurately meet expectations.

As with any Agile initiative, Agile BI tends to reduce total cost of change (TOC) and promote a culture that values reflection, accepts change and understands how to respond flexibly to shifts in organizational value. Because BI project iterations are released on a regular basis, changes to a business intelligence dashboard or data warehouse can be made functional in a matter of weeks or months, providing business users with the information they need to make data-driven decisions much faster than could be realized with a more traditional waterfall project approach.

Many thanks to WhatIs

[GRUsersOfBIApps Admin]

Amazon’s Dash Wand barcode scanner returns with Alexa and is now essentially free

Amazon’s Dash Wand barcode scanner returns with Alexa and is now essentially free

Το “μαγικό ραβδί” της Amazon, το λεγόμενο Amazon Dash Wand, είναι μία ακόμη απόδειξη του πόσο έχει προχωρήσει η επιστήμη των Υπολογιστών στον Αιώνα της Πληροφορίας. Ένα δείγμα τεχνολογίας που είχε προβλεφθεί από τον Μιχάλη Δερτούζο, προ του 1993 και το βλέπουμε τώρα να γίνεται πραγματικότητα.

Το πιο χειροπιαστό δείγμα του φαινομένου – να εξελίσσονται πράγματα στην τεχνολογία που εμείς δεν γνωρίζαμε κατά την διάρκεια της εξέλιξης τους – να εξελίσσονται για εμάς δηλαδή χωρίς εμάς.

Τις ευχαριστίες μου.

[GRUsersOfBIApps Admin]

 

 

 

 

 

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 20/6/2017 [ZigBee]

ZigBee is a mesh network specification for low-power wireless local area networks (WLANs) that cover a large area.

ZigBee was designed to provide high data throughput in applications where the duty cycle is low and low power consumption is an important consideration. Because ZigBee is often used in industrial automation and physical plant operation, it is often associated with machine-to-machine (M2M) communication and the Internet of Things (IoT).

ZigBee is based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association’s 802.15 specification. It operates on the IEEE 802.15.4 physical radio specification and in unlicensed radio frequency bands, including 2.4 GHz, 900 MHz and 868 MHz. The specifications are maintained and updated by the ZigBee Alliance.

As of this writing, there are three ZigBee specifications: ZigBee, ZigBee IP and ZigBee RF4CE. ZigBee IP optimizes the specification for IPv6 full mesh networks and ZigBee RF4CE optimizes the specification for partial mesh networks.

+ A thank you to WhatIs & Techtarget

[GRUsersOfBIApps Admin]

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 18/6/2017 [Madware]

Madware is a type of aggressive advertising that affects smartphones and tablets. The name, which combines the words mobile and adware, was coined by the security vendor Symantec to describe a type of intrusive advertising that currently affects smartphones and tablets.

Typically, madware gets installed on a device when an end user agrees to allow ads in exchange for a free mobile app. Some madware can function like spyware by monitoring end user behavior and making undesirable changes to the device such as flooding the device with text message ads, replacing the phone’s dial tone with an audio ad and deliberately hiding from ad detectors. Madware banners often takes up valuable screen real estate, causing the end user to accidently click on the ad while navigating the website that is displaying the advertisement.

Madware can best be avoided by taking time to read each new app’s end user agreement before checking “I accept” and being extra cautious when installing apps that request access to the local system. End users should also close mobile apps when not in use, disable pop-up and extensions in mobile device browser settings and install mobile antimalware software.

A great thank you to the WhatIs & TechTarget

GRUsersOfBIApps Admin