Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 22/6/2017 [Agile BI]

Agile BI is an approach to business intelligence (BI) that incorporates Agile software development methodologies to accelerate and improve the outcomes of BI initiatives.

When an organization embraces Agile BI, it generally embeds Agile software developers in the organization’s business intelligence team. As with all Agile initiatives, BI projects are broken down into a series of smaller projects that are planned for, developed, tested and rolled out on a continuous basis. This iterative approach facilitates continuous improvement and helps an organization adapt more quickly to changing market conditions and organizational goals.

Each iteration of an Agile BI project is planned and reviewed by both the software development team and the business owners who have requested work. The close collaboration between business and IT results in better communication, more clearly-defined goals and end results that more accurately meet expectations.

As with any Agile initiative, Agile BI tends to reduce total cost of change (TOC) and promote a culture that values reflection, accepts change and understands how to respond flexibly to shifts in organizational value. Because BI project iterations are released on a regular basis, changes to a business intelligence dashboard or data warehouse can be made functional in a matter of weeks or months, providing business users with the information they need to make data-driven decisions much faster than could be realized with a more traditional waterfall project approach.

Many thanks to WhatIs

[GRUsersOfBIApps Admin]

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 29/1/2017 [Machine Learning]

Machine learning is an area of computer science and statistical modeling that allows a computer program to predict an outcome or make a decision without being explicitly programmed to do so.

Machine learning, which forms the basis for artificial intelligence (AI), is closely tied to data analytics and data mining programming. Continue reading

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 11/01/2016 [Greedy Algorithm]

A greedy algorithm is a mathematical process that looks for simple, easy-to-implement solutions to complex, multi-step problems by deciding which next step will provide the most obvious benefit.

Such algorithms are called greedy because while the optimal solution to each smaller instance will provide an immediate output, the algorithm doesn’t consider the larger problem as a whole. Once a decision has been made, it is never reconsidered. Continue reading

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 10/1/2017 [Net Neutrality]

Net neutrality is the principle that data packets on the Internet should be moved impartially, without regard to content, destination or source. Net neutrality is sometimes referred to as the “First Amendment of the Internet.”

In the United States, high-speed Internet service providers (ISPs), including AT&T, Comcast, Time Warner and Verizon, have sought support for a two-tiered Internet service model. In a two-tiered model, providers would be able to charge content providers a premium fee for priority placement and faster speed. Continue reading

Data Science & Ιατρική – Μάχη με όπλο την Ανάλυση Δεδομένων ενάντια σε ανίατους εχθρούς

The complexity of seeking a cure for cancer has vexed researchers for decades. While they’ve made remarkable progress, they are still waging a battle uphill as cancer remains one of the leading causes of death worldwide. Yet scientists may soon have a critical new ally at their sides — intelligent machines — that can attack…

via Using data science to beat cancer — TechCrunch

Google renames its satellite startup, Skybox Imaging, to Terra Bella and adds focus on image analysis (re-posting)

Google today announced that it is renaming Skybox Imaging, the satellite startup it acquired in 2014, to Terra Bella. More than just a name change, though,..

Source: Google renames its satellite startup, Skybox Imaging, to Terra Bella and adds focus on image analysis

Καλησπέρα σε Όλους σας – ένα reposting που έχει σχέση φυσικά με δεδομένα – με δεδομένα εικόνας και μάλιστα από μεγάλες (τεράστιες) αποστάσεις – Η Google ποιος άλλος προχωρά κανονικά με το project της που αφορά την λήψη, επεξεργασία, αναγνώριση και αποθήκευση φωτογραφιών από δορυφόρους, μετονομάζει βέβαια το project της από SkyBox (ουρανόκουτο) σε Terra Bella (όμορφη Γη), προφανώς για λόγους sex appeal ή αλλιώς, ευρύτερης και οικολογικότερης αποδοχής.

Καλό άρθρο και ποσώς ενδεικτικό του που πηγαίνουμε ως κοινωνία και πόσο προοδεύουμε τεχνολογικά. Σε … κάποια μέρη της ΓΗΣ…

 

Μίνι Παρουσιάση – BI Tools – Ad Hoc Reports

Εδώ είμαστε και πάλι.

Σε μία ακόμη κατηγορία εργαλείων επιχειρηματικής πληροφόρησης. Αυτή που ονομάζεται Ad Hoc Reports.  Προχωρούμε λοιπόν χωρίς περαιτέρω αργοπορία στην μίνι παρουσίαση των εργαλείων αυτών. Δικά σας.

Ad Hoc Reports Tools List [134 προϊόντα].

Continue reading