Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – [Information]

[Information]= [Πληροφορίες]

Πληροφορίες (πληθυντικός στην Αγγλοσαξονική) είναι Δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι κατανοητά και χρήσιμα στους ανθρώπους.

Παρένθεση (Είναι γνωστό πως ζούμε στην Εποχή της Πληροφορίας, αν και λίγοι Έλληνες έχουν κατανοήσει την τεράστια μεταβολή που έχει επέλθει στον πλανήτη Γη. Ίσως είμαστε πολύ ταλαιπωρημένοι με την καθημερινότητα μας και τις δυσκολίες που έφεραν τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ)

Η Εποχή της Πληροφορίας είναι εδώ και πρέπει να ανανεωθούμε, να ενημερωθούμε και να ενισχυθούμε γιατί όλα αλλάζουν με ταχείς και φρενήρεις ρυθμούς.

@GRUsersOfBIApps

Βρείτε μας και στο twitter στην διεύθυνση @GRUsersOfBIApps

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – [Knowledge & Information Intense products]

Προϊόντα εντάσεως Γνώσης & Πληροφοριών ( Knowledge & Information Intense products )

Είναι τα προϊόντα εκείνα που σε μεγάλο βαθμό (% επί τοις εκατό > 50%) εξαρτώνται, για την παραγωγή τους, από την εξειδικευμένη γνώση & την ευρεία εκπαίδευση σε διάφορους τεχνολογικούς τομείς.

@GRUsersOfBIApps

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 22/2/2017 [4-D printing]

4-D printing is additive manufacturing that prints objects capable of transformation and perhaps even self-assembly.

When a complex item is created using 3-D printing, the item is printed in parts that must be assembled. The purpose of 4-D printing is to reduce the total time needed to create a finished product by printing with materials that are capable of changing form or self-assembling with minimal human interaction. The “D” in 4-D printing stands for time — more specifically, time saved. Continue reading

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 20/2/2017 [Snackable Content]

Snackable content is website content that is designed to be easy for readers to consume. Snackable content tries to capture the attention of website visitors who are browsing and don’t have the time or “appetite” for long, text-heavy artices. Snackable content is often visual and always easy to share. Continue reading

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 8/2/2017 [Hybrid Cloud Storage]

hybrid cloud storage

Hybrid cloud storage is an approach to managing storage that uses both local and off-site resources.

Hybrid cloud storage is often used to supplement internal storage with public cloud storage. Policy engines keep frequently used data on-site while simultaneously moving inactive data to the cloud in a transparent manner.

Ideally, a hybrid cloud implementation behaves as if it is homogeneous storage. Hybrid cloud storage is most often implemented by using proprietary commercial storage software, by using a cloud storage appliance that serves as a gateway between on-premise and public cloud storage or by using an application program interface (API) to access the cloud storage.

by TechTarget.com

IV

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 11/01/2016 [Greedy Algorithm]

A greedy algorithm is a mathematical process that looks for simple, easy-to-implement solutions to complex, multi-step problems by deciding which next step will provide the most obvious benefit.

Such algorithms are called greedy because while the optimal solution to each smaller instance will provide an immediate output, the algorithm doesn’t consider the larger problem as a whole. Once a decision has been made, it is never reconsidered. Continue reading

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 18/12/2016 [Bring Your Own Cloud]

BYOC (bring your own cloud) is the trend towards allowing employees to use cloud application or cloud storage services of their choice in the workplace.

In a small or mid-size business, allowing employees to use public cloud services like Google Apps or Dropbox may be more cost-effective than rolling out the shared service internally. Problems can occur, however, when employees fail to notify anyone when they use such services. The use of any shadow IT can pose security and compliance concerns in the workplace and BYOC in particular can prevent business owners from knowing exactly where their company’s information is being stored, who has access to it and what it’s being used for.

To prevent BYOC from becoming a problem, businesses should implement policies that strictly define what personal cloud services can be used for work-related tasks (if any) and who needs to be notified when a personal cloud service is used.