Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 24/12/2016 [Glue Code]

glue code

Glue code, also called binding code, is custom-written programming that connects incompatible software components.

Although glue code can be written in the same language as the code it is connecting together, it is often written in a specialized interpreted scripting language for connecting system components called a glue language. Popular glue languages include include AppleScript, JavaScript, Perl, PHP, Python, Ruby, VBScript and PowerShell.

In addition to connecting disparate software modules, glue code can be used to tie together multiple systems. If an organization runs cloud services on both Amazon and Google, for example, glue code can be written to allow workloads and data flow between the two companies’ servers. Glue code is also useful for custom shell commands, application wrappers and rapid application prototyping.

Glue code is sometimes looked upon as a necessary evil because it can easily become the weakest link for service level agreements (SLAs) and, if not managed properly, become excessively complicated spaghetti code that negatively affects performance.

Μίνι Παρουσιάση – BI Tools – Budgeting & Forecasting

Σήμερα 3/12/2015 διανύοντας ένα καινούργιο μήνα, τον Δεκέμβριο, προχωρούμε στην επόμενη κατηγορία δυνατοτήτων των ΒΙ εργαλείων.

Προϋπολογισμός και Προβλέψεις (Budgeting & Forecasting). Μιλάμε δηλαδή για μια δυνατότητα που αρκετές εταιρείες παραγωγής software και ειδικότερα εργαλείων ΒΙ, την θεωρούν Ουκ Άνευ δυνατότητα για ένα τέτοιο εργαλείο.

BI Tools – Budgeting & Forecasting List [89 προϊόντα]

Continue reading

Μίνι Παρουσιάση – BI Tools – Ad Hoc Reports

Εδώ είμαστε και πάλι.

Σε μία ακόμη κατηγορία εργαλείων επιχειρηματικής πληροφόρησης. Αυτή που ονομάζεται Ad Hoc Reports.  Προχωρούμε λοιπόν χωρίς περαιτέρω αργοπορία στην μίνι παρουσίαση των εργαλείων αυτών. Δικά σας.

Ad Hoc Reports Tools List [134 προϊόντα].

Continue reading

Εργαλεία Business Intelligence (BI Tools)

Ένα ακόμη post για το ΒΙ και συνεχίζοντας, θα αναφέρουμε σήμερα, τι είναι τα εργαλεία Business Intelligence. Τα εργαλεία αυτά λοιπόν είναι προγράμματα λογισμικού (software) Continue reading