Υπολογιστική Επιστήμη – Μικρή Αναδρομή

Εξέλιξη των επιστημών
Προ του 1600, εμπειρική επιστήμη
1600-1950, θεωρητική επιστήμη
– θεωρητικά μοντέλα που συχνά παρακινούν
την εκτέλεση πειραμάτων και την καλύτερη αντίληψη του
κόσμου
1950-1990, υπολογιστική επιστήμη
– Οι περισσότερες επιστήμες ανέπτυξαν μια υπολογιστική
παράμετρο, μέσα από προσομοίωσεις προσπαθούμε να
κατανοήσουμε σύνθετα μαθηματικά μοντέλα
1990-σήμερα, επιστήμη των δεδομένων
– Πληθώρα δεδομένων
– Ικανότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων
– Διασύνδεση βάσεων δεδομένων (μέσω internet)
– Οι ανάγκες για συλλογή, οργάνωση, ερώτηση και
οπτικοποίηση της πληροφορίας αυξάνονται σχεδόν γραμμικά
με τον όγκο των δεδομένων

Data Mining (ορισμός)

Εξόρυξη δεδομένων (Data mining): η διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων με τεχνικές στατιστικής, τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης με σκοπό την εξαγωγή ενδιαφέρουσας, αυτονόητης, μη προφανούς και πιθανά χρήσιμης γνώσης για την υποστήριξης της λήψης αποφάσεων.

Εποχή της Πληροφορίας / Αιώνας της Πληροφορίας

Η Εποχή ή Αιώνας της Πληροφορίας είναι εδώ.

Φυσικά το ξέρω ότι το γνωρίζετε. Δεν είμαι αφελής. Τουλάχιστον οι περισσότεροι. Η Μήπως όχι? Απλώς το επισημαίνω και επιθυμώ να βοηθήσω αυτούς που δεν το ξέρουν ή δυσκολεύονται να το κατανοήσουν. Έτσι λοιπόν προχωρώντας – να τονίσω ότι οι αλλαγές είναι τεράστιες Continue reading