Καλά Χριστούγεννα – Χαρούμενα Χριστούγεννα – Χριστός γεννάτε Σήμερον

Καλά Χριστούγεννα – Χαρούμενα Χριστούγεννα – Χριστός γεννάτε Σήμερον

Πολλά κάλαντα – Πολλές Ευχές για Υγεία και καλή εορτή των Χριστουγέννων.

Πολλές Ευχές σε όσους διαβάζουν αυτό το blog & καλύτερες ημέρες για Όλους μας.

Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ την πόλη – οι Ουρανοί Αγάλλονται Χαίρε η Κτήσις Όλη.

Και καλή μας πρωτοχρονιά.

IV

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 25/12/2016 [Cloud Orchestrator]

A cloud orchestrator, also called a cloud service orchestration platform, is software for managing interconnections and interactions among cloud-based and on-premises business units.

The goal of cloud orchestration is to automate the configuration, coordination and management of software and software interactions in a distributed computing environment so that intercomponent and interapplication links are correctly established and maintained. Continue reading

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 24/12/2016 [Glue Code]

glue code

Glue code, also called binding code, is custom-written programming that connects incompatible software components.

Although glue code can be written in the same language as the code it is connecting together, it is often written in a specialized interpreted scripting language for connecting system components called a glue language. Popular glue languages include include AppleScript, JavaScript, Perl, PHP, Python, Ruby, VBScript and PowerShell.

In addition to connecting disparate software modules, glue code can be used to tie together multiple systems. If an organization runs cloud services on both Amazon and Google, for example, glue code can be written to allow workloads and data flow between the two companies’ servers. Glue code is also useful for custom shell commands, application wrappers and rapid application prototyping.

Glue code is sometimes looked upon as a necessary evil because it can easily become the weakest link for service level agreements (SLAs) and, if not managed properly, become excessively complicated spaghetti code that negatively affects performance.

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 23/12/2016 [Business Rules Engine]

A business rules engine is a software component that allows non-programmers to add or change business logic in a business process management (BPM) system.

A business rules engine works by separating execution code for business rules from the rest of the business process management system. This allows the end user to change business rules without having to ask a programmer for help. When a change is made, the engine will evaluate the change’s effect on other rules in the system and flag the user if there is a conflict. Continue reading

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 22/12/2016 [Project Scope]

Project scope is the part of project planning that involves determining and documenting a list of specific project goals, deliverables, tasks, costs and deadlines.

The documentation of a project’s scope, which is called a scope statement, terms of reference or statement of work, explains the boundaries of the project, establishes responsibilities for each team member and sets up procedures for how completed work will be verified and approved. During the project, this documentation helps the project team remain focused and on task. The scope statement also provides the project team with guidelines for making decisions about change requests during the project. Continue reading

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 21/12/2016 [Project Charter]

A project charter (PC) is a document that states a project exists and provides the project manager with written authority to begin work.

The document helps the project manager to communicate his authority and explain to project participants and stakeholders why the project is needed, who it involves, how long the project will take to complete, how much it will cost, what resources are needed and how successful completion of the project will help the organization. Once created, the document is rarely (if ever) amended. Continue reading

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 20/12/2016 [Compliance Audit]

A compliance audit is a comprehensive review of an organization’s adherence to regulatory guidelines. Independent accounting, security or IT consultants evaluate the strength and thoroughness of compliance preparations. Auditors review security polices, user access controls and risk management procedures over the course of a compliance audit.

What, precisely, is examined in a compliance audit will vary depending upon whether an organization is a public or private company, what kind of data it handles and if it transmits or stores sensitive financial data. Continue reading