Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 18/12/2016 [Bring Your Own Cloud]

BYOC (bring your own cloud) is the trend towards allowing employees to use cloud application or cloud storage services of their choice in the workplace.

In a small or mid-size business, allowing employees to use public cloud services like Google Apps or Dropbox may be more cost-effective than rolling out the shared service internally. Problems can occur, however, when employees fail to notify anyone when they use such services. The use of any shadow IT can pose security and compliance concerns in the workplace and BYOC in particular can prevent business owners from knowing exactly where their company’s information is being stored, who has access to it and what it’s being used for.

To prevent BYOC from becoming a problem, businesses should implement policies that strictly define what personal cloud services can be used for work-related tasks (if any) and who needs to be notified when a personal cloud service is used.

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 12/06/2016 [Analytics Platform]

Οι Αναλυτικές Πλατφόρμες γεννήθηκαν ως ένας συνδυασμός πολλών και διαφορετικών “εργαλείων” της πληροφορικής επιστήμης, (ένας συνδυασμός υλοποιήσεων – hardware και software) που καθαρά άποψης software, περιλαμβάνουν ποικίλα εργαλεία, που εκτελούν ένα μεγάλο αριθμό υπολογιστικών εργασιών. Τέτοιες εργασίες μπορεί να είναι: 1) Στατιστικές Αναλύσεις, 2) Μαθηματικοί Υπολογισμοί, 3) Στατιστικός & Μαθηματικός Διαφορισμός, 4) Αναλύσεις Κειμένων, 5) Εξόρυξη Δεδομένων από πηγές δεδομένων (δομημένες ή αδόμητες), 6) Αποθήκευση δεδομένων, 7) Συντήρηση δεδομένων, 8) Ανανέωση δεδομένων κλπ άλλες εργασίες που αφορούν τα πεδία της υπολογιστικής επιστήμης που ονομάζονται “machine learning”, “computer assisted learning”, natural language processing” και άλλες.

Ένας ορισμός στην Αγγλική γλώσσα της έννοιας Αναλυτική Πλατφόρμα, παρατίθεται κατωτέρω:

Continue reading

Μέθοδοι Εφαρμογής των εργαλείων BI

Γειά σας και πάλι!

Ελπίζω να είστε καλά. Σε αυτό το post θα αναφερθούμε στις μεθόδους εφαρμογής των εργαλείων BI στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς που τα χρειάζονται. Οι μέθοδοι είναι αρκετές και οφείλουν την κατάταξη και τον διαχωρισμό τους στην πασίγνωστη τεχνολογία του Cloud (Σύννεφο). Continue reading