Τα Δεδομένα

Γνωριμία λοιπόν με τα Δεδομένα – είναι το θέμα αυτού του post. Δεδομένα είναι, γνώσεις, πληροφορίες, ή στοιχεία που αφορούν γεγονότα, της πραγματικής ζωής

Continue reading