Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – [Processing]

[Processing] = [Επεξεργασία]

Επεξεργασία – το κρίσιμο στάδιο για την πορεία της οποιασδήποτε πληροφορίας, είναι η Μετατροπή, η κατάλληλη διαχείριση, και η Ανάλυση της πρωτογενούς εισόδου, σε μια μορφή περισσότερο κατανοητή από τους ανθρώπους.

Το στάδιο της επεξεργασίας είναι μεγίστης σημασίας για την Εποχή της Πληροφορίας και για το φαινόμενο των Big Data.

Ευχαριστώ που διαβάσατε.

@GRUsersOfBIApps

Βρείτε μας και στο twitter στην διεύθυνση @GRUsersOfBIApps

 

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 26/6/2017 [Enterprise Search]

Enterprise search is the organized retrieval of structured and unstructured data within an organization. Properly implemented, enterprise search creates an easily navigated interface for entering, categorizing and retrieving data securely, in compliance with security and data retention regulations. An organization may make search available to clients and business partners as well as employees.

The quality of enterprise search results is reliant upon the description of the data by the metadata. Effective metadata for a presentation, for example, should describe what the presentation contains, who it was presented to, and what it might be useful for. Given the right metadata, a user should be able to find the presentation through search using relevant keywords.

There are a number of kinds of enterprise search, including local installations, hosted versions, and search appliances, sometimes called “search in a box.” Each has relative advantages and disadvantages. Local installations allow customization but require that an organization has the financial or personnel resources to continually maintain and upgrade the investment. Hosted search outsources those functions but requires considerable trust and reliance on an external vendor. Search appliances, the least expensive option, may offer no customization at all.

Enterprise search software has increasingly turned to a faceted approach. Faceted search allows all of the data in a system to be reduced to a series of drop down menus, each narrowing down the total number of results, which allows users to narrow a search to gradually finer and finer criteria. The faceted approach improves upon the keyword search many users might think of (the Google model) and the structured browse model (the early Yahoo model). In the case of keyword search, if the end user doesn’t enter the correct keyword or if records weren’t added in a way that considers what end users might be looking for, a searcher may struggle to find the data. Similarly, in a browsing model, unless the taxonomies created by the catalogers of an enterprise’s information make intuitive sense to an end user, ferreting out the required data will be a challenge.

Enterprise search is complex. Issues of security, compliance and data classification can generally only be addressed by a trained knowledge retrieval expert. That complexity is further complicated by the complexity of an enterprise itself, with the potential for multiple offices, systems, content types, time zones, data pools and so on. Tying all of those systems together in a way that enables useful information retrieval requires careful preparation and forethought.

Vendors of enterprise search products include Oracle, SAP, IBM, Google and Microsoft.

Many Thanks to TechTarget for its incredible content.

[GRUsersOfBIApps Admin]

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 22/6/2017 [Agile BI]

Agile BI is an approach to business intelligence (BI) that incorporates Agile software development methodologies to accelerate and improve the outcomes of BI initiatives.

When an organization embraces Agile BI, it generally embeds Agile software developers in the organization’s business intelligence team. As with all Agile initiatives, BI projects are broken down into a series of smaller projects that are planned for, developed, tested and rolled out on a continuous basis. This iterative approach facilitates continuous improvement and helps an organization adapt more quickly to changing market conditions and organizational goals.

Each iteration of an Agile BI project is planned and reviewed by both the software development team and the business owners who have requested work. The close collaboration between business and IT results in better communication, more clearly-defined goals and end results that more accurately meet expectations.

As with any Agile initiative, Agile BI tends to reduce total cost of change (TOC) and promote a culture that values reflection, accepts change and understands how to respond flexibly to shifts in organizational value. Because BI project iterations are released on a regular basis, changes to a business intelligence dashboard or data warehouse can be made functional in a matter of weeks or months, providing business users with the information they need to make data-driven decisions much faster than could be realized with a more traditional waterfall project approach.

Many thanks to WhatIs

[GRUsersOfBIApps Admin]

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 19/2/2017 [Knowledge Based Authentication]

Knowledge-based authentication (KBA) is an authentication scheme in which the user is asked to answer at least one “secret” question. KBA is often used as a component in multifactor authentication (MFA) and for self-service password retrieval. Continue reading

Η Ψηφιακή Τεχνολογία & οι Έλληνες Επιχειρηματίες

Στις απόλυτες προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν σήμερα, οι ελληνικές επιχειρήσεις περιλαμβάνονται οι ψηφιακές τεχνολογίες γενικώς & δει οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες και η χρήση τους. Συνολικά λοιπόν, μαζί με όλα τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες επιχειρηματίες, μικροί & μεγάλοι, όπως:

1. Οι εργασιακές αλλαγές & Οι τρομακτικά χαμηλοί μισθοί (που προσπαθούν να επιβάλλουν ή τους επιβάλλονται λόγω συνθηκών) – με αποτέλεσμα την απώθηση των εργαζομένων ή την αποχή από την εργασία.

2. Τις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές ανάγκες του κοινού (πελάτες σε απόγνωση) & το γνωστό spiral of death (μείωση εισοδήματος = μείωση κατανάλωσης = μειώση πωλήσεων = απολύσεις = μείωση εισδήματος).

3. Το εξευτελιστικά ανοργάνωτο & ασταθές φορολογικό πλαίσιο στην χώρα.

4. Τον σκληρό ανταγωνισμό από το εξωτερικό και την παγκοσμιοποίηση.

5. Την γραφειοκρατία & το μη φιλικό προς την επιχειρηματικότητα κράτος.

υπάρχει και το ζήτημα των νέων τεχνολογιών & της χαμηλής εμπειρίας των Ελλήνων επιχειρηματιών (κυρίως μικρών & μεσαίων), σε διάφορες περιοχές της Χώρας. Από προσωπική εμπειρία, υπάρχουν σήμερα Έλληνες, κάτοχοι επιχειρήσεων (ασχέτως μεγέθους) που δεν χρησιμοποιούν ούτε καν e-mail & μετά βίας κάνουν χρήση ενός fax machine της “κακιάς ώρας”.

Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας. Από που να πρωτο-ξεκινήσουμε? BPR?, EDI?, BPA?, ERP?, BI?, θα μας πέσουν όλα μαζί & θα μας πέσουν & βαριά βαριά. “Βαρυστομαχιά θα μας πιάσει!”.

GrUoBIApps – Admin

 

Analytics company Heap raises $11M — TechCrunch

Heap announced today that it has raised $11 million in Series A funding. We’ve written about the company’s “capture everything” approach to analytics before — it aims to collect data about every tap, swipe and other action that a user takes on a website or app. CEO Matin Movassate said this should allow anyone at…

via Analytics company Heap raises $11M — TechCrunch

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 12/06/2016 [Analytics Platform]

Οι Αναλυτικές Πλατφόρμες γεννήθηκαν ως ένας συνδυασμός πολλών και διαφορετικών “εργαλείων” της πληροφορικής επιστήμης, (ένας συνδυασμός υλοποιήσεων – hardware και software) που καθαρά άποψης software, περιλαμβάνουν ποικίλα εργαλεία, που εκτελούν ένα μεγάλο αριθμό υπολογιστικών εργασιών. Τέτοιες εργασίες μπορεί να είναι: 1) Στατιστικές Αναλύσεις, 2) Μαθηματικοί Υπολογισμοί, 3) Στατιστικός & Μαθηματικός Διαφορισμός, 4) Αναλύσεις Κειμένων, 5) Εξόρυξη Δεδομένων από πηγές δεδομένων (δομημένες ή αδόμητες), 6) Αποθήκευση δεδομένων, 7) Συντήρηση δεδομένων, 8) Ανανέωση δεδομένων κλπ άλλες εργασίες που αφορούν τα πεδία της υπολογιστικής επιστήμης που ονομάζονται “machine learning”, “computer assisted learning”, natural language processing” και άλλες.

Ένας ορισμός στην Αγγλική γλώσσα της έννοιας Αναλυτική Πλατφόρμα, παρατίθεται κατωτέρω:

Continue reading