Ο Freddo στον Φοριαμό (ή μια άλλη οπτική γωνία των χρήσεων της τεχνολογίας)

Είμαι επισκέπτης υπηρεσιών & οργανισμών, ως πελάτης, με τον ίδιο ρυθμό & συχνότητα, καθημερινά, με τον οποίο & οι υπόλοιποι πολίτες επισκέπτονται τις ανάλογες υπηρεσίες & οργανισμούς, όπου “τους σπρώχνει η ανάγκη”.

Βαδίζω λοιπόν προσεκτικά σε αίθουσα εξυπηρέτησης κοινού, υπηρεσίας, που αφορά εκατομμύρια πολίτες & έχει σχέση με την ασφάλεια που ο Πολίτης αποζητά στην εργασιακή του ζωή.

Στέκομαι όρθιος & ακίνητος ακουμπώντας σε τοίχο, διότι Continue reading