Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – [Input]

[Input] = [Εισαγωγή – Είσοδος]

Εννοο΄με με την λέξη αυτή – την εισαγωγή δεδομένων – την είσοδο δεδομένων  – δηλαδή την σύλληψη ή συλλογή πρωτογενών δεδομένων μέσα από τον οργανισμό ή από το εξωτερικό περιβάλλον του, με σκοπό την επεξεργασία τους εντός ενός πλροφοριακού συστήματος.

@GRUsersOfBIApps

Βρείτε μας και στο twitter στην διεύθυνση @GRUsersOfBIApps

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – [Data]

[Data] = [Δεδομένα]

Επίσης όρος της Αγγλοσαξονικής στον πληθυντικό (χωρίς ενικό αριθμό). Δεδομένα είναι Ροές πρωτογενών στοιχείων που αντιπροσωπεύουν γεγονότα που συμβαίνουν σε οργανισμούς ή στο φυσικό περιβάλλον, πριν αυτά οργανωθούν και διευθετηθούν σε μορφή κατανοητή και χρήσιμη στους ανθρώπους.

Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με την άλλη μεγάλη έννοια που σχετίζεται με τα Δεδομένα – τα ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Big Data) αυτό το blog είναι ότι χρειάζεστε για να μπείτε στο πνεύμα.

Ευχαριστώ.

@GRUsersOfBIApps

Βρείτε μας και στο twitter στην διεύθυνση @GRUsersOfBIApps

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – [Information]

[Information]= [Πληροφορίες]

Πληροφορίες (πληθυντικός στην Αγγλοσαξονική) είναι Δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι κατανοητά και χρήσιμα στους ανθρώπους.

Παρένθεση (Είναι γνωστό πως ζούμε στην Εποχή της Πληροφορίας, αν και λίγοι Έλληνες έχουν κατανοήσει την τεράστια μεταβολή που έχει επέλθει στον πλανήτη Γη. Ίσως είμαστε πολύ ταλαιπωρημένοι με την καθημερινότητα μας και τις δυσκολίες που έφεραν τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ)

Η Εποχή της Πληροφορίας είναι εδώ και πρέπει να ανανεωθούμε, να ενημερωθούμε και να ενισχυθούμε γιατί όλα αλλάζουν με ταχείς και φρενήρεις ρυθμούς.

@GRUsersOfBIApps

Βρείτε μας και στο twitter στην διεύθυνση @GRUsersOfBIApps

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – [Information System]

[Information System] = [Πληροφοριακό Σύστημα]

Ένα Πληροφοριακό Σύστημα είναι, ένα σύνολο από αλληλοσχετιζόμενα στοιχεία που λειτουργούν μαζί για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάδοση πληροφοριών ώστε να υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων, το συντονισμό, τον έλεγχο, την ανάλυση, και την απεικόνιση σε έναν οργανισμό.

Ευχαριστώ.

@GRUsersOfBIApps

βρείτε μας & στο twitter στην διεύθυνση @GRUsersOfBIApps

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – [Business Processes]

[Business Processes] = [Επιχειρηματικές Διεργασίες]

Οι μοναδικοί τρόποι με τους οποίους οι οργανισμοί συντονίζουν & οργανώνουν τις εργασιακές δραστηριότητες, τις πληροφορίες & τις γνώσεις, με στόχο την παραγωγή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

(Αυτή η σειρά θεμάτων Ορολογία της Ημέρας – στόχο έχει να σας θυμίσει ως αναγνώστες αυτό που πολυ εύστοχα ένας συγγραφέας χαρακτήρισε ως BACK TO BASICS – ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ)

@GRUsersOfBIApps

βρείτε μας & στο twitter στην διεύθυνση @GRUsersOfBIApps

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – [Digital Firm]

Digital Firm = Ψηφιακή Επιχείρηση

Οργανισμός στον οποίο όλες σχεδόν οι σημαντικές επιχειρηματικές διεργασίες & οι σχέσεις με πελάτες, προμηθευτές & εργαζόμενους, υποβοηθούνται ψηφιακά & στον οποίο οργανισμό, βασικά εταιρικά περιουσιακά στοιχεία υφίστανται διαχείριση με ψηφιακά μέσα

@GRUsersOfBIApps

βρείτε μας & στο twitter στην διεύθυνση @GRUsersOfBIApps

Microsoft Excel Tips #001

Καλησπέρα σας,

Στην χρήση του Microsoft Excel, εκτός από την γνώση μετράει & η ταχύτητα. Εγκαινιάζοντας τα Microsoft Excel Tips ! Θα αναφέρω τα παρακάτω:

# Κάντε χρήση Αντικειμένων Πινάκων (Table.Objects).

Το MS Excel θεωρεί τους Πίνακες ως ενιαίες οντότητες (ασχέτως του μεγέθους τους) & ταυτόχρονα ως Σύνολο από δεδομένα κελιών. με αυτό τον τρόπο μπορείτε να εκμεταλλευτείτε για αναλύσεις ή όποια άλλη εργασία θέλετε να κάνετε, όλα τα δεδομένα μαζί ως ομάδα αλλά & κάθε στοιχείο τους ξεχωριστά.

# Καταγράψτε αναλυτικά τις Περιοχές Ονομάτων σας (Named Ranges).

Παρόμοια χρήση με τους πίνακες έχουν & οι Περιοχές Ονομάτων ή Ονομασμένες Περιοχές του MS Excel. Είναι στην ουσία κελιά του Excel που θεωρούνται ως μία οντότητα (ως πχ ένας μονόστηλος Πίνακας) αλλά & ως Σύνολο ξεχωριστών στοιχείων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως input method σε drop down lists, στην δόμηση πολύπλοκων συναρτήσεων & στην Επικύρωση Δεδομένων & ονομάτων. Για αυτό αν έχετε ορίσει διάφορες περιοχές με Named Ranges – κρατήστε σημειώσεις για το τι περιέχουν & τι σημαίνουν η κάθε μία από αυτές.

# Χρησιμοποιήστε πολλά Keyboard Shortcuts.

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου στο MS Excel είναι αυτό που λέμε REAL TIME SAVER. Όλες οι εργασίες που δύναται να εκτελέσει ένας χρήστης στο MS Excel – υπάρχουν & ως συνδυασμός πλήκτρων στο πληκτρολόγιο. Η καθημερινή χρήση του MS Excel μπορεί να φθάσει σε ένα υψηλό επίπεδο ταχύτητας & αποδοτικότητας ΜΟΝΟ ως συνδυασμός χρήσης Mouse + Keyboard, & σίγουρα περιλαμβάνοντας το Keyboard ουκ άνευ.

Αυτά από εμένα – CU on the next Microsoft Excel Tips!

GreekUsersOfBIApps.Admin.IV