ΜΥΦ ή ΣΝΙΦ ΣΝΙΦ? (03)

Στο τρίτο λοιπόν μέρος των ΜΥΦ – επανερχόμεθα και λέμε ότι…

Έχουμε Ν Χρήστες (επιχειρήσεις) οι οποίες υποβάλλουν με βάση το νόμο, Κ αριθμό λιστών – αρχείων με παραστατικά στην εφαρμογή, έκαστη. Άρα ο αριθμός των αρχείων είναι Ν χ Κ, ένας αριθμός πολύ μεγάλος ήδη, αφού είναι πολλές και οι επιχειρήσεις στην χώρα μας. Ο Ν χ Κ είναι ο αριθμός των αρχείων για μία υποβολή φυσικά. Για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, πχ ένα έτος. Όπως είναι λογικό, αν η εξίσωση ή ισότητα πολλαπλασιαστεί με τον αριθμό της Συχνότητας με την οποία επιθυμεί το Υπουργείο Οικονομικών, την υποβολή των ΜΥΦ, (κάθε μήνα, κάθε τρίμηνο αρχικά, μετά έγινε εξάμηνο και τώρα έτος), τότε ο αριθμός των αρχείων μεγαλώνει σε Ν χ Κ χ Σ και μαζί μεγαλώνει και ο όγκος τους σε GB.

Η διαφορετική προσέγγιση που θα μπορούσε να εξετάσει το Υπουργείο είναι η μετατροπή του μηχανισμού ελέγχου, ώστε να αποθηκεύει προσωρινά τις διαφορές – εντοπιζόμενες αποκλίσεις ανά επιχείρηση / ΑΦΜ / Χρόνο Υποβολής / Αρχείο / κλπ, εφόσον είναι σίγουρο πως το στοιχείο μοναδικότητας που είναι το ΑΦΜ, εμπεριέχεται στα υποβαλλόμενα αρχεία.

Γιατί δεν αποθηκεύει προσωρινά το σύστημα τις αποκλίσεις, ώστε να μπορεί να εξετάσει στον έλεγχο, την χρονική ασυνέχεια μεταξύ των εκδόσεων των παραστατικών, μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων επιχειρήσεων? Από την στιγμή που οι ΜΥΦ περιέχουν στοιχεία συσχετισμού μεταξύ επιχειρήσεων (ΑΦΜ, παραστατικά), είναι κρίμα να εξωθείται προς τα πίσω στους λογιστές, το βάρος της εργασίας του συσχετισμού και της αιτιολόγησης. Αφού μπορεί να βρεθεί κάποιος έξυπνος μηχανισμός, που εκτελεί εργασίες σε βάσεις δεδομένων και να κάνει τους συσχετισμούς (χρονικούς και άλλους) μεταξύ δύο (2) ετών, ώστε να κλείνουν οι διαφορές της μίας χρονιάς με τις υποβολές των τριών (3) πρώτων μηνών της επόμενης χρονιάς. Το χρονικό όριο ας κριθεί και ας οριστεί από το Υπουργείο.

Αν τελικά – δεν γίνεται συσχετισμός (ούτε χρονικά – ετεροχρονισμένα, ούτε με άλλο τρόπο) και δεν κλείνουν οι διαφορές, τότε να φωνάζει στον γκισέ η Εφορία την επιχείρηση και να λύνουν το θέμα τους “ήρεμα και πολιτισμένα”. Η πληροφόρηση της εταιρείας μπορεί να γίνεται με ένα επείγον μήνυμα στο μενού της ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ της, στο TAXISNET εύκολα και γρήγορα και αποτελεσματικά.

Το να εξωθεί το Κράτος, προς τα πίσω στους λογιστές, το κυνήγι των παραστατικών, σε έναν ατελή και μάταιο κόσμο (όταν ήδη τα λογιστήρια κάθε μήνα κυνηγούν παραστατικά για να κλείσουν εκκρεμότητες), μόνο νεύρα και μπελάδες προκαλεί. Έτσι οι ΜΥΦ καταλήγει να ακούγεται σαν ΣΝΙΦ!!!

Το Κράτος λοιπόν, δημιούργησε μία ακόμη “κλαψιάρικη”, “μίζερη”, γραφειοκρατική και χρονοβόρα διαδικασία για να πετύχει σκοπούς που παλεύει 50-60 χρόνια τώρα και ακόμη δεν κατάφερε. Όπως πάντα με την ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΤΑΣΠΑΤΑΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ και με το ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΚΟΣΤΟΣ.

by guobia_admin

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s