Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 10/1/2017 [Net Neutrality]

Net neutrality is the principle that data packets on the Internet should be moved impartially, without regard to content, destination or source. Net neutrality is sometimes referred to as the “First Amendment of the Internet.”

In the United States, high-speed Internet service providers (ISPs), including AT&T, Comcast, Time Warner and Verizon, have sought support for a two-tiered Internet service model. In a two-tiered model, providers would be able to charge content providers a premium fee for priority placement and faster speed. Continue reading

Smart Homes – Smart toasters – smart stuff everywhere…

My favorite thing, hands down, about the Griffin Connected Toaster is the slider on the app. On one side is an icon of a white piece of bread. On the other, is one that’s all black. Sure, a smart toaster is the epitome of connected appliance ridiculousness, but there’s something to be said for being…

via Smart toasters are here — TechCrunch

Ο Freddo στον Φοριαμό (ή μια άλλη οπτική γωνία των χρήσεων της τεχνολογίας)

Είμαι επισκέπτης υπηρεσιών & οργανισμών, ως πελάτης, με τον ίδιο ρυθμό & συχνότητα, καθημερινά, με τον οποίο & οι υπόλοιποι πολίτες επισκέπτονται τις ανάλογες υπηρεσίες & οργανισμούς, όπου “τους σπρώχνει η ανάγκη”.

Βαδίζω λοιπόν προσεκτικά σε αίθουσα εξυπηρέτησης κοινού, υπηρεσίας, που αφορά εκατομμύρια πολίτες & έχει σχέση με την ασφάλεια που ο Πολίτης αποζητά στην εργασιακή του ζωή.

Στέκομαι όρθιος & ακίνητος ακουμπώντας σε τοίχο, διότι Continue reading

Data Science & Ιατρική – Μάχη με όπλο την Ανάλυση Δεδομένων ενάντια σε ανίατους εχθρούς

The complexity of seeking a cure for cancer has vexed researchers for decades. While they’ve made remarkable progress, they are still waging a battle uphill as cancer remains one of the leading causes of death worldwide. Yet scientists may soon have a critical new ally at their sides — intelligent machines — that can attack…

via Using data science to beat cancer — TechCrunch

Matibabu – Νέες Εξελίξεις στην Υγεία – ενάντια στην Μαλάρια

Matibabu, which is competing in our Hardware Battlefield at CES today, isn’t looking to cure any diseases. Instead, the Uganda-based company is looking to make it easier to diagnose malaria so those who are infected can get the right help faster. I actually first ran into Matibabu back in 2013 when the team competed in…

via Matibabu uses light to diagnose malaria — TechCrunch

Pillar Technologies & Έξυπνοι Αισθητήρες IoT – Πιο ασφαλείς τις οικοδομές — TechCrunch

Construction sites can be dangerous places. And while recent advancements in safety technology have done a lot to help protect workers, there hasn’t been as much focus on protecting the site itself from things like fire, water and mold damage. Any of these three risks can cost construction companies (or insurance companies) millions of dollars in damages,…

via Pillar Technologies is making construction sites safer with smart sensors — TechCrunch