Μίνι Παρουσιάση – BI Tools – KPIs

Είμαστε και πάλι εδώ –

για μία ακόμη παρουσίαση εργαλείων BI που αφορούν αυτή τη φορά το θέμα των Key Performance Indicators, των δεικτών εκείνων που αποτελούν την “εικόνα – κλειδί” της επιχείρησης ή του οργανισμού και που πρέπει να μελετώνται σε καθημερινή βάση.

Αυτοί λοιπόν οι δείκτες – “κλειδιά”, δημιουργούνται με βάση της ανάγκες του κάθε οργανισμού – μετρούν φυσικά πολλά και διαφορετικά μεγέθη – μετρούμενα σε διάφορους τύπους μονάδων μέτρησης – και δίνουν ο καθένας τα δικά του μηνύματα στους χρήστες τους.

Τα εργαλεία BI που μπορούν να υλοποιήσουν μετρήσεις δεικτών KPIs  και θέλουμε να σας παρουσιάσουμε είναι ίδια με τα εργαλεία της λίστας Dashboarding που παρουσιάσαμε σε προηγούμενο post, έτσι κρίνεται σκόπιμο να συνδέσουμε αυτό το post με το προαναφερόμενο, και για λόγους οικονομίας και διασύνδεσης.

Permalink: https://greekusersofbiapps.wordpress.com/2016/05/07/μίνι-παρουσιάση-…tools-dashboards/

κατά συνέπεια – μπορείτε χρησιμοποιώντας το ανωτέρο link να κατευθυνθείτε στο συγκεκριμένο post και να δείτε την αναλογούσα λίστα εργαλείων BI.

Με τις ευχές μας για καλή ανάγνωση και ωφέλεια.

IV.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s