Καθημερινός Dilbert (2016_01_25)

Ο Φίλος μας ο Dilbert σε νέες περιπέτειες – εργασιακές και επιχειρησιακές.

dt150205

Νέες περιπέτειες σε μια εποχή πέρα από κάθε φαντασία.

IV

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s