Καθημερινός Dilbert (2016_01_22)

O Dilbert της ημέρας – Με πολύ χιούμορ όπως πάντα… αν και κρυφό μερικές φορές.

dt150204

Με Εκτίμηση

IV

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s