Μίνι Παρουσιάση – BI Tools – Budgeting & Forecasting

Σήμερα 3/12/2015 διανύοντας ένα καινούργιο μήνα, τον Δεκέμβριο, προχωρούμε στην επόμενη κατηγορία δυνατοτήτων των ΒΙ εργαλείων.

Προϋπολογισμός και Προβλέψεις (Budgeting & Forecasting). Μιλάμε δηλαδή για μια δυνατότητα που αρκετές εταιρείες παραγωγής software και ειδικότερα εργαλείων ΒΙ, την θεωρούν Ουκ Άνευ δυνατότητα για ένα τέτοιο εργαλείο.

BI Tools – Budgeting & Forecasting List [89 προϊόντα]

Sisense

by Sisense

Sisense is the only business intelligence software that makes it easy for users to prepare, analyze and visualize complex data. Sisense provides an end-to-end solution for tackling growing data sets from multiple sources, that comes out-of-the-box with the ability to crunch terabytes of data and support thousands of users–all on a single commodity server. Sisense has already won over the hearts of some of the worlds leading, most data-intensive companies, including eBay, Henry Schein, NASA View Profile

Teamgate

by Teamgate

Cloud based intelligent Sales CRM system for small and mid-size teams. With its simple yet playful interface, Teamgate is a great tool for everyone. Intelligent aspect of the system gives a salesman most relevant reports and insights. Advice on every step not only allows to always stay in tact with sales process, but also helps you develop specific selling skills which are necessary for every salesman. View Profile

Informer

by Entrinsik

Creates a web-based operational reporting and BI environment providing technical and non-technical users with immediate access to data. View Profile

Adaptive Discovery

by Adaptive Insights

Business budgeting software that provides a company with the financial and operational information it needs to make better decisions. View Profile

Necto

by Panorama Software

Business Intelligence solution that offers a new way to connect data, insights, and people in the organization. View Profile

TARGIT BI Suite

by TARGIT

TARGIT is one integrated, easy to use, standardized product reaching from corporate BI platform to individual Data Visualization. View Profile

Phocas Software

by Phocas Software

Phocas Software is an award-winning Business Intelligence software used by companies across numerous industries and around the globe. View Profile

andara

by Andara software

The business dashboard for all companies based on balanced scorecard. All your relevant business indicators in the same platform. View Profile

ChristianSteven BI Continuum

by ChristianSteven Software

Enables you to automate production and distribution of your Crystal Reports. View Profile

JReport

by Jinfonet Software

JReport is easily embedded in to any application, providing advanced visualization and interactive dashboard reporting capabilities. View Profile

Revel iPad POS

by Revel Systems

Revel Systems POS is an award-winning iPad based POS System, which is quick, intuitive and secure. Revel POS works for any business. View Profile

Tableau

by Tableau

Tableau Software helps people see and understand data, delivering fast analytics, visualization and rapid-fire business intelligence. View Profile

Financial data visualization dashboards that connect to QuickBooks and are offered on a SaaS basis. View Profile

SuperStar Suite

by Space Time Research

Web-based environment for data analysis. Users can explore data, build queries and visualize the results with tables, charts and maps. View Profile

Agent Community

by Connotate

Connotates patented webdata harvesting solution automates enterprise-level data extraction using a simple point-and-click interface View Profile

AlignAlytics

by Business Intelligence International

Strategic insight platform with interlocking framework through analytics-based metrics and measurements. View Profile

arcplan Enterprise

by arcplan

Budgeting, planning and forecasting platform that combines powerful Excel templates with Web based reporting, dashboards, and workflow. View Profile

B-Metrics

by Coldwater Technology

B-Metrics is at its core a business intelligence application that offers powerful business analytics and an array of business insights. View Profile

BI Office

by Pyramid Analytics

A Governed Data Discovery platform providing business intelligence for organizations with any data source on any device. View Profile

BIRT Analytics

by Quiterian

Incorporates advanced analytic techniques and predictive analytics that instantly extract the maximum value of data by users. View Profile

BIView for NAV

by Result d.o.o.

Self-service Business intelligence tool for data discovery, analyses and reports. Predefined dashboards from Microsoft Dynamics NAV. View Profile

BizViz

by Iconics

Manufacturing intelligence suite of solutions that bridge the gap between manufacturing and corporate business information systems. View Profile

Business Intelligence Software

by Business Intelligence Strategy

Provides insights on business intelligence software and analytics in Australia. View Profile

Web-based database application designed for the hospitality industry to facilitate the preparation of budgets and forecasts. View Profile

BusinessOptics is a prescriptive analytics solution for both real-time decision optimization and scenario analysis. View Profile

CALUMO

by CALUMO

Business budgeting software for metrics and KPIs; reporting and analysis; budgeting, financial forecasting, financial consolidations. View Profile

Clickbase IMAP

by Clickbase

Provides companies the information they need to better manage their operations, extend the life of databases. View Profile

Cognos

by IBM

Cohesive Performance Management and Business Intelligence solution, with budgeting, strategic planning, forecasting, consolidations. View Profile

Corelytics

by Corelytics

Crunches data from your accounting system to clarify your past and predict your future. View Profile

CUBOT

by Robust Designs

Web based Business Intelligence solution that delivers a complete range of BI capabilities. View Profile

Datameer

by Datameer

Combine the power of Hadoop with a spreadsheet interface, enabling business users to run analytics against very large data sets. View Profile

DataWarehouse Explorer

by CNS International

World’s easiest-to-deploy, Microsoft based, OLAP analysis and reporting tool excels in features, speed, deployment and ease of use. View Profile

Decision Lens

by Decision Lens

Cloud-based software solutions for portfolio prioritization and selection, focused on modelling, scenario comparison, and analytics. View Profile

ElegantJ BI

by Elegant MicroWeb

Corporate Performance Management, Operational BI, Balanced Scorecard and Enterprise reporting for all Industries and Sectors. View Profile

Enlighten Analytics

by Netsmart Technologies

Transforms health and human services data into actionable, useable information. Impacts clinical, operational, financial realms. View Profile

Exago

by Exago

Exago 100% web-based BI allows business users to create ad hoc reports and dashboards without help from an IT resource. View Profile

FAST

by Aculocity

Business intelligence solutions that improve manufacturing and warranty systems to allow all stakeholders to monitor performance. View Profile

Model Builder lets you rapidly explore data and build complete predictive models including custom variable generations View Profile

Foresight Intelligence Center

by Foresight Intelligence

Business Intelligence solutions from Foresight Intelligence that help the enterprise learn, understand and optimize their business View Profile

Foresite SPA

by Foresite Spa

Sales pipeline and process analytics system provides you with clear sales forecasting based on both planned and actual performance. View Profile

GMDH Shell

by Geos Research Group

Forecasting and data mining software for time series forecasting, regression and classification. View Profile

GoodData

by GoodData

Collect critical business data from all across your company. Add more data from more sources, all without invasive IT surgery. View Profile

Grow

by Grow

Simple business intelligence dashboards for small and medium businesses. Track the right metrics. Make good decisions. View Profile

GX LEAF

by Anthony Macauley Associates

Business performance management solution that helps track and report on the progress in financial, risk, and project management areas. View Profile

Halo

by Halo

Data warehousing tool that simplifies data integration and data quality, providing a complete supply chain intelligence solution. View Profile

HappyMetrix

by HappyMetrix

Lets you create easy-to-use beautiful dashboards, collecting and visualizing data from diverse sources. View Profile

Hubiz Intelligence

by Accovia

Equips travel and tourism professionals for revenue optimising, yield management, corporate and sector-specific dashboards. View Profile

Huunu

by Consensus Point

Media prediction and research market platform that uses gaming techniques to increase respondent engagement. View Profile

Hyperion

by Oracle

Hyperion adds complementary products to Oracle’s business intelligence offerings including a leading open enterprise planning system. View Profile

icCube

by icCube

Solution for companies needing to set up an efficient business intelligence infrastructure and share it across the organization. View Profile

Indicee Analytics

by Indicee

Online & on-demand Business Intelligence Tool that easily combines data from almost any source. It is easy, safe & secure to use. View Profile

IndustriusCFO

by IndustriusCFO

Web based solution offering a range of business analytics, reports, recommendations, and industry benchmarking. View Profile

Inkling Markets

by Inkling

Prediction market software and services to improve the business intelligence of your organization. View Profile

Insight Enterprise

by Insight Decision Solutions

Suite of analysis, reporting and presentation tools designed specifically for insurance business. View Profile

instantOLAP

by instantOLAP

Powerful, lightweight Reporting and virtual OLAP Tool, completely web-based and written in the Java programming language. View Profile

Intelli-BPM

by Intelli-Mine

Business intelligence, dashboards, analytics, reports, integration. View Profile

Jedox Suite

by Jedox

BI suite that includes driver-based modelling, GPU-accelerated analytics, self-service budgeting for Excel, web, and mobile. View Profile

Jet Enterprise

by Jet Reports

A Business Intelligence solution designed for Microsoft Dynamics ERP, giving you BI and reporting in one scalable, low cost solution. View Profile

Kepion Planning

by Kepion

A performance management solution that includes enterprise planning, budgeting, and forecasting applications. View Profile

KiniMetrix

by The Kini Group

KiniMetrix is the smarter approach to Business Intelligence, leveraging sales transaction data to find insights for margin improvement. View Profile

Mereo

by Mereo

Mereo web based Platform is a hybrid of HCM, CPM & BI (One-stop-shop concept), that allows executives to reach strategic results. View Profile

Analysis (OLAP) tools for building and viewing multidimensional cubes. View Profile

MicroStrategy 9

by MicroStrategy

Business intelligence platform that delivers a full range of analytical and reporting capabilities. View Profile

NetCracker 10

by NetCracker Technology

NetCracker10 integrates BSS, OSS, big data analytics, orchestration and virtual functions management onto a single cloud-based platform View Profile

OmniAnalyser

by Hypersoft Information Systems

Reporting, visualization, and analysis of data gathered from email servers, XML/HTML documents, and file servers. View Profile

OPERA Business Intelligence

by MICROS Systems

Gathers data from OPERA properties ensuring it is error-free, allowing ad-hoc queries, and presenting the data in a meaningful way. View Profile

Open source BI suite including reporting, analysis, dashboards, data mining and data integration. View Profile

PlaidCloud Analyze

by Tartan Solutions

A comprehensive high-powered analytics platform providing the ability to design, deploy, and collaborate on repeatable analysis work. View Profile

Quorum Business Intelligence

by Quorum Business Solutions

A business intelligence platform developed specifically for the oil and gas industry. View Profile

Rapid Insight Analytics

by Rapid Insight

Analytics software that enables you to quickly build predictive models in order to make business decisions. View Profile

ReportServer

by datenwerke

ReportServer is a modern and versatile open source business intelligence platform with powerful reporting features. View Profile

SaasabiPro

by Saasabi

SaasabiPro is an analytics engine that enables customers to build & deploy affordable, flexible reporting and analysis solutions. View Profile

Application to help you optimize business performance by connecting people, information, and businesses across business networks. View Profile

SAP Crystal Reports

by SAP Crystal Reports

With SAP Crystal Reports, you can create powerful, richly formatted, dynamic reports from virtually and data source. View Profile

SEE-R

by foreSEE-Revolution

Cloud based forecasting and predictive analytics solution for businesses of all sizes. View Profile

Spotfire Enterprise Analytics

by TIBCO Software

Offers a next generation, radically faster BI experience and is far more adaptable to specific industry and business challenges. View Profile

SQL Server

by Microsoft

Database and analysis offering for rapidly delivering the next generation of scalable e-commerce & line-of-business solutions. View Profile

Stratum

by Silvon Software

Planning, analysis and reporting solutions for manufacturers and distributors. View Profile

TCM

by TCM Infosys

OLAP solution for corporate management and finance functions. TCM combines consolidation, budgeting, and forecasting. View Profile

TechAxes FinanCo

by TechAxes

Allows organizations to plan, understand, integrate and leverage business strategy, finance, operations and HR. View Profile

Next-generation business intelligence software that delivers the critical information executives need from any source. View Profile

Traverse Flexpack

by Open Systems

Flex-Pack is an integrated suite of modules, supported by a single database to help streamline your business workflows View Profile

TreeAge Pro

by TreeAge Software

Empowers even casual users to build and analyze sophisticated analytical models in an accelerated timeframe. View Profile

UNIT4 Business Analytics

by UNIT4 Business Software

Integrates with existing systems, Flexible reporting facilities, Personalized user portals, and Analytic capabilities. View Profile

A central, overarching platform for analyzing your ITSM data with predefined ITSM KPIs and dashboards. View Profile

Visual Net

by Antarctica Systems

Business intelligence guided visual analysis and drill down tool that requires no IT support. View Profile

WebFOCUS

by Information Builders

Reporting, analysis, distribution, personalization, development, management and administration. View Profile

winCapri Business Intelligence

by Capri Software

Keeping management informed so they can make the best decisions by viewing and compairing useful information side by side. View Profile

Zoined

by Zoined

An off-the-shelf solution with ready-made dashboards and reports, focusing on giving the analytical ability back to store. View Profile

Το Budgeting & Forecasting, είναι εταιρικές λειτουργίες που έχουν καθιερωθεί εδώ και πολλά χρόνια παγκοσμίως. Συστατικά στοιχεία μιας εύρρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης, είναι να γνωρίζει πόσα και που ξοδεύει, εισπράττει, καταργεί, επισκευάζει, προσθέτει, αφαιρεί, εγγράφει, διαγράφει κλπ. Οι δύο αυτές λειτουργίες οδηγούν στην απονομή του τίτλου “Financial Gatekeeper”, στο οικονομικό τμήμα μιας επιχείρησης. Συνήθως. Ο Κλειδοκράτωρ των οικονομικών και των χρημάτων γενικότερα (οικονομικό τμήμα), χρησιμοποιώντας τις δύο αυτές λειτουργίες, εξασφαλίζει τους πόρους εκείνους που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών μιας εταιρείας και την επίτευξη των στόχων της.

Ευχαριστούμε.

I.V

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s