Μίνι Παρουσιάση – BI Tools – Benchmarking

Αγαπητοί Αναγνώστες,

Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε μία ακόμη κατηγορία εργαλείων ΒΙ, ή αλλιώς σε μία ακόμη κατηγορία – δυνατότητα που προσφέρουν κάποια εργαλεία. Αυτή του Benchmarking. Καθορισμός, μέτρηση και έλεγχος συμμόρφωσης του χρήστη του εργαλείου με τα benchmarks που ο ίδιος έχει θέση για την εταιρεία του ή τον οργανισμό του γενικότερα.

Benchmarking BI Tools List [73 προϊόντα]

Sisense

by Sisense

Sisense is the only business intelligence software that makes it easy for users to prepare, analyze and visualize complex data. Sisense provides an end-to-end solution for tackling growing data sets from multiple sources, that comes out-of-the-box with the ability to crunch terabytes of data and support thousands of users–all on a single commodity server. Sisense has already won over the hearts of some of the worlds leading, most data-intensive companies, including eBay, Henry Schein, NASA View Profile

Necto

by Panorama Software

Business Intelligence solution that offers a new way to connect data, insights, and people in the organization. View Profile

TARGIT BI Suite

by TARGIT

TARGIT is one integrated, easy to use, standardized product reaching from corporate BI platform to individual Data Visualization. View Profile

MITS Distributor Analytics

by Management Information Tools

A comprehensive reporting and business intelligence solution designed for Wholesale Distributors using leading ERP and other systems. View Profile

Phocas Software

by Phocas Software

Phocas Software is an award-winning Business Intelligence software used by companies across numerous industries and around the globe. View Profile

andara

by Andara software

The business dashboard for all companies based on balanced scorecard. All your relevant business indicators in the same platform. View Profile

Rivalfox

by Rivalfox

Competitor monitoring SaaS solution that helps with keeping you up to date on your competition’s press releases and online presence. View Profile

JReport

by Jinfonet Software

JReport is easily embedded in to any application, providing advanced visualization and interactive dashboard reporting capabilities. View Profile

Revel iPad POS

by Revel Systems

Revel Systems POS is an award-winning iPad based POS System, which is quick, intuitive and secure. Revel POS works for any business. View Profile

Tableau

by Tableau

Tableau Software helps people see and understand data, delivering fast analytics, visualization and rapid-fire business intelligence. View Profile

Information access platform that delivers enterprise search, business intelligence, data warehousing, process automation and analytics. View Profile

Agent Community

by Connotate

Connotates patented webdata harvesting solution automates enterprise-level data extraction using a simple point-and-click interface View Profile

AlignAlytics

by Business Intelligence International

Strategic insight platform with interlocking framework through analytics-based metrics and measurements. View Profile

Cloud-based platform that allows analysts to package their data into applications that could be easily shared with selected viewers. View Profile

AttaainCI

by Attaain

For researching, analyzing and real-time tracking of competitive intelligence about companies, people and markets. View Profile

BI Office

by Pyramid Analytics

A Governed Data Discovery platform providing business intelligence for organizations with any data source on any device. View Profile

BIRT Analytics

by Quiterian

Incorporates advanced analytic techniques and predictive analytics that instantly extract the maximum value of data by users. View Profile

BIRT Designers

by Actuate

Take information from one or more data sources and design applications and dynamic business reports for personalized insights. View Profile

BizViz

by Iconics

Manufacturing intelligence suite of solutions that bridge the gap between manufacturing and corporate business information systems. View Profile

BrandsEye

by BrandsEye

Crowd-supported social media monitoring solution with BI functionality. View Profile

Software that helps organizations to drive consistent execution of their business goals. View Profile

Web-based database application designed for the hospitality industry to facilitate the preparation of budgets and forecasts. View Profile

CALUMO

by CALUMO

Business budgeting software for metrics and KPIs; reporting and analysis; budgeting, financial forecasting, financial consolidations. View Profile

CI Radar

by CI Radar

Competitive intelligence software featuring daily competitive intelligence updates for decision-makers. View Profile

Clickbase IMAP

by Clickbase

Provides companies the information they need to better manage their operations, extend the life of databases. View Profile

Cognos

by IBM

Cohesive Performance Management and Business Intelligence solution, with budgeting, strategic planning, forecasting, consolidations. View Profile

Corelytics

by Corelytics

Crunches data from your accounting system to clarify your past and predict your future. View Profile

DALite

by i-strudel India

A “what-if” data analysis tool available for Salesforce.com and general purpose. Aggregate data dynamically from variety of sources. View Profile

Datameer

by Datameer

Combine the power of Hadoop with a spreadsheet interface, enabling business users to run analytics against very large data sets. View Profile

dMine Business Dashboards

by Icicle Technologies

Create, collaborate, monitor and schedule Dashboards – Organizational KPIs, Balanced Scorecards, Sales, Service Consoles or MIS View Profile

ElegantJ BI

by Elegant MicroWeb

Corporate Performance Management, Operational BI, Balanced Scorecard and Enterprise reporting for all Industries and Sectors. View Profile

Enlighten Analytics

by Netsmart Technologies

Transforms health and human services data into actionable, useable information. Impacts clinical, operational, financial realms. View Profile

Delivers comprehensive operations and finance data to users in a simple and interactive format over the Web. View Profile

Model Builder lets you rapidly explore data and build complete predictive models including custom variable generations View Profile

Foresight Intelligence Center

by Foresight Intelligence

Business Intelligence solutions from Foresight Intelligence that help the enterprise learn, understand and optimize their business View Profile

Grow

by Grow

Simple business intelligence dashboards for small and medium businesses. Track the right metrics. Make good decisions. View Profile

Halo

by Halo

Data warehousing tool that simplifies data integration and data quality, providing a complete supply chain intelligence solution. View Profile

HappyMetrix

by HappyMetrix

Lets you create easy-to-use beautiful dashboards, collecting and visualizing data from diverse sources. View Profile

icCube

by icCube

Solution for companies needing to set up an efficient business intelligence infrastructure and share it across the organization. View Profile

Indicative

by Indicative Software

Proactively manages end-to end performance from each of the end-users across the network and into every tier of the data center. View Profile

IndustriusCFO

by IndustriusCFO

Web based solution offering a range of business analytics, reports, recommendations, and industry benchmarking. View Profile

InsFocus BI

by InsFocus Systems

Business Intelligence Suite for Insurance Companies – enabling reporting, analysis and querying of complex data structures. View Profile

Jaspersoft BI Suite

by Jaspersoft

The world’s most popular embeddable open source pure Java reporting library – can be embedded into any host application. View Profile

Jet Enterprise

by Jet Reports

A Business Intelligence solution designed for Microsoft Dynamics ERP, giving you BI and reporting in one scalable, low cost solution. View Profile

Kepion Planning

by Kepion

A performance management solution that includes enterprise planning, budgeting, and forecasting applications. View Profile

Logi Platform

by Logi Analytics

Business Intelligence and Reporting problems? Look no further. A all-in-one platform that will keep you on top of your business. View Profile

Mereo

by Mereo

Mereo web based Platform is a hybrid of HCM, CPM & BI (One-stop-shop concept), that allows executives to reach strategic results. View Profile

Analysis (OLAP) tools for building and viewing multidimensional cubes. View Profile

MicroStrategy 9

by MicroStrategy

Business intelligence platform that delivers a full range of analytical and reporting capabilities. View Profile

Miner3D Enterprise

by Miner3D

Visual data analysis software enabling scientific data analysis and business intelligence. View Profile

NetCracker 10

by NetCracker Technology

NetCracker10 integrates BSS, OSS, big data analytics, orchestration and virtual functions management onto a single cloud-based platform View Profile

Open source BI suite including reporting, analysis, dashboards, data mining and data integration. View Profile

PeriscopeIQ

by PeriscopeIQ

Enterprise Feedback Management solutions that apply science and strategy to uncover customer, employee and compensation insights. View Profile

Quorum Business Intelligence

by Quorum Business Solutions

A business intelligence platform developed specifically for the oil and gas industry. View Profile

Reifier

by Nube Technologies

Reifier is a fuzzy matching engine to find similar entities and discover, enhance and consolidate business information. View Profile

SaasabiPro

by Saasabi

SaasabiPro is an analytics engine that enables customers to build & deploy affordable, flexible reporting and analysis solutions. View Profile

Sales Intelligence

by Gryphon Networks

Companies with dispersed sales teams depend on Gryphon Networks to optimize sales performance and eliminate regulatory risk. View Profile

Application to help you optimize business performance by connecting people, information, and businesses across business networks. View Profile

SAP Crystal Reports

by SAP Crystal Reports

With SAP Crystal Reports, you can create powerful, richly formatted, dynamic reports from virtually and data source. View Profile

Provides historic & forecasted views of human capital metrics, data can be sliced multiple ways & presented in dashboards. View Profile

Spotfire Enterprise Analytics

by TIBCO Software

Offers a next generation, radically faster BI experience and is far more adaptable to specific industry and business challenges. View Profile

SQL Server

by Microsoft

Database and analysis offering for rapidly delivering the next generation of scalable e-commerce & line-of-business solutions. View Profile

TCM

by TCM Infosys

OLAP solution for corporate management and finance functions. TCM combines consolidation, budgeting, and forecasting. View Profile

TechAxes FinanCo

by TechAxes

Allows organizations to plan, understand, integrate and leverage business strategy, finance, operations and HR. View Profile

Next-generation business intelligence software that delivers the critical information executives need from any source. View Profile

UNIT4 Business Analytics

by UNIT4 Business Software

Integrates with existing systems, Flexible reporting facilities, Personalized user portals, and Analytic capabilities. View Profile

Visual Net

by Antarctica Systems

Business intelligence guided visual analysis and drill down tool that requires no IT support. View Profile

WatchMyCompetitor

by WatchMyCompetitor

SAAS business intelligence service. Easily automate the monitoring of competitor, client and prospect web sites. View Profile

WebFOCUS

by Information Builders

Reporting, analysis, distribution, personalization, development, management and administration. View Profile

WebQL

by QL2 Software

Web mining and unstructured data management software tool for quickly and easily developing and deploying software agents. View Profile

winCapri Business Intelligence

by Capri Software

Keeping management informed so they can make the best decisions by viewing and compairing useful information side by side. View Profile

Xtraction

by Xtraction Solutions

Status monitoring and reporting for help desk and service management applications – can report against any application database. View Profile

Zoined

by Zoined

An off-the-shelf solution with ready-made dashboards and reports, focusing on giving the analytical ability back to store. View Profile

Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε σύντομα να ολοκληρώσουμε την μίνι παρουσίαση των εργαλείων ΒΙ.

Καλή μας Συνέχεια.

I.V

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s