Μίνι Παρουσιάση – BI Tools – Ad Hoc Analysis

Στο post αυτό, που το περίμενα καιρό, θα συνεχίσουμε τις μίνι παρουσιάσεις των BI εργαλείων της αγοράς, ανά ομάδα χρηστικότητας και λειτουργίας (utility & functionality).

Οπότε παρακάτω σας παρουσιάζω τα εργαλεία εκείνα που έχουν την δυνατότητα να ικανοποιήσουν αιτήματα των χρηστών για queries που δεν είναι προκαθορισμένα (predefined) αλλά είναι “επί τη εμφανίσει” όπως λέμε, δηλαδή όταν και όποτε ζητηθούν (Ad Hoc).

Λίστα BI Tools  – Ad Hoc Analysis

Sisense

by Sisense

Sisense is the only business intelligence software that makes it easy for users to prepare, analyze and visualize complex data. Sisense provides an end-to-end solution for tackling growing data sets from multiple sources, that comes out-of-the-box with the ability to crunch terabytes of data and support thousands of users–all on a single commodity server. Sisense has already won over the hearts of some of the worlds leading, most data-intensive companies, including eBay, Henry Schein, NASA View Profile

Mozenda

by Mozenda

Using a simple point-and-click interface, Mozenda enables you to automate the process of extracting specific text and images from any website. In minutes instead of hours you can build an agent and extract data from any number of webpages. Because your data is harvested in the cloud, you dont need any additional hardware or IT services to get started. Using the Web Console you can schedule, run, organize, view and export your data in the format of your choice. Start your Free Trial today! View Profile

Informer

by Entrinsik

Creates a web-based operational reporting and BI environment providing technical and non-technical users with immediate access to data. View Profile

Teamgate

by Teamgate

Sales CRM system for small and mid-size teams. Covers lead capturing to sophisticated reporting and forecasting system. View Profile

Adaptive Discovery

by Adaptive Insights

Business budgeting software that provides a company with the financial and operational information it needs to make better decisions. View Profile

Necto

by Panorama Software

Business Intelligence solution that offers a new way to connect data, insights, and people in the organization. View Profile

BOARD

by BOARD

Integrate into one platform the management of processes such as: planning, budgeting, forecasting, monitoring, analysis and reporting. View Profile

TARGIT BI Suite

by TARGIT

TARGIT is one integrated, easy to use, standardized product reaching from corporate BI platform to individual Data Visualization. View Profile

datapine

by datapine

Powerful, lean BI software offering an intuitive drag&drop interface and best-in-class visualization features. View Profile

MITS Distributor Analytics

by Management Information Tools

A comprehensive reporting and business intelligence solution designed for Wholesale Distributors using leading ERP and other systems. View Profile

Phocas Software

by Phocas Software

Phocas Software is an award-winning Business Intelligence software used by companies across numerous industries and around the globe. View Profile

Rivalfox

by Rivalfox

Competitor monitoring SaaS solution that helps with keeping you up to date on your competition’s press releases and online presence. View Profile

ChristianSteven BI Continuum

by ChristianSteven Software

Enables you to automate production and distribution of your Crystal Reports. View Profile

JReport

by Jinfonet Software

JReport is easily embedded in to any application, providing advanced visualization and interactive dashboard reporting capabilities. View Profile

Revel iPad POS

by Revel Systems

Revel Systems POS is an award-winning iPad based POS System, which is quick, intuitive and secure. Revel POS works for any business. View Profile

Style Intelligence

by InetSoft

Web-based operational BI suite providing enterprise reporting, advanced data analytics, monitoring and executive dashboards. View Profile

Tableau

by Tableau

Tableau Software helps people see and understand data, delivering fast analytics, visualization and rapid-fire business intelligence. View Profile

Financial data visualization dashboards that connect to QuickBooks and are offered on a SaaS basis. View Profile

SuperStar Suite

by Space Time Research

Web-based environment for data analysis. Users can explore data, build queries and visualize the results with tables, charts and maps. View Profile

Business Intelligence Software, that offers data analysis and reporting. View Profile

1KEY

by MAIA Intelligence

Business Intelligence Reporting & Analytics. View Profile

Access Whiz – AccessToCR

by Microtools.us

AccessToCR converts Access reports to Crystal Reports. View Profile

Information access platform that delivers enterprise search, business intelligence, data warehousing, process automation and analytics. View Profile

Agent Community

by Connotate

Connotates patented webdata harvesting solution automates enterprise-level data extraction using a simple point-and-click interface View Profile

Alacra Book

by Alacra

Facilitates the collection and packaging of company specific information from multiple sources. View Profile

Cloud-based platform that allows analysts to package their data into applications that could be easily shared with selected viewers. View Profile

AMI Enterprise Intelligence

by AMI Software

The intelligence solution that provides insight on customers, markets, and competitors, from analyzing data across the web. View Profile

arcplan Enterprise

by arcplan

Budgeting, planning and forecasting platform that combines powerful Excel templates with Web based reporting, dashboards, and workflow. View Profile

AttaainCI

by Attaain

For researching, analyzing and real-time tracking of competitive intelligence about companies, people and markets. View Profile

Web-based analytics & visualization solution that allows users to analyze and access data faster & more cost-effectively. View Profile

BI Office

by Pyramid Analytics

A Governed Data Discovery platform providing business intelligence for organizations with any data source on any device. View Profile

Bilbeo

by Bilbeo Software

SaaS Business Intelligence tool that helps managers focus on critical KPIs and improves Business Performance. View Profile

Binocle

by Bilander

Bilander helps clients align their strategy, data analysis and operations to drive improved performance and profitability. View Profile

BIRT Analytics

by Quiterian

Incorporates advanced analytic techniques and predictive analytics that instantly extract the maximum value of data by users. View Profile

BIRT Designers

by Actuate

Take information from one or more data sources and design applications and dynamic business reports for personalized insights. View Profile

BIView for NAV

by Result d.o.o.

Self-service Business intelligence tool for data discovery, analyses and reports. Predefined dashboards from Microsoft Dynamics NAV. View Profile

BizViz

by Iconics

Manufacturing intelligence suite of solutions that bridge the gap between manufacturing and corporate business information systems. View Profile

Business Intelligence

by Visibility

Enable organizations to effectively gather, deliver and analyze key performance information. View Profile

Web-based database application designed for the hospitality industry to facilitate the preparation of budgets and forecasts. View Profile

BusinessOptics is a prescriptive analytics solution for both real-time decision optimization and scenario analysis. View Profile

CALUMO

by CALUMO

Business budgeting software for metrics and KPIs; reporting and analysis; budgeting, financial forecasting, financial consolidations. View Profile

CasterStats Dashboard

by TouchCast

See your audience at a glance. Create your own dashboard with audience graphs, maps, events logs, server monitoring, etc. View Profile

CenterWorks

by Metrica Systems

CenterWorks is a framework that enables enterprise level management of contact center operations. View Profile

Chartio

by Chartio

Chartio is a powerful business intelligence tool that anyone can use. View Profile

CI Radar

by CI Radar

Competitive intelligence software featuring daily competitive intelligence updates for decision-makers. View Profile

Clickbase IMAP

by Clickbase

Provides companies the information they need to better manage their operations, extend the life of databases. View Profile

CodeArmor

by V.i. Labs

Software protection solution that secures applications without requiring code modifications or complex security infrastructure. View Profile

Cognos

by IBM

Cohesive Performance Management and Business Intelligence solution, with budgeting, strategic planning, forecasting, consolidations. View Profile

Competitor Monitor

by IntelligentEye

eCommerce competitor monitoring tool that automates the process of monitoring competitors’ prices for retailers and manufacturers. View Profile

Corelytics

by Corelytics

Crunches data from your accounting system to clarify your past and predict your future. View Profile

CUBOT

by Robust Designs

Web based Business Intelligence solution that delivers a complete range of BI capabilities. View Profile

Cyberquery

by Cyberscience

Easy to use business intelligence, ad-hoc query and reporting solution for power users, occasional users and IT professionals. View Profile

DALite

by i-strudel India

A “what-if” data analysis tool available for Salesforce.com and general purpose. Aggregate data dynamically from variety of sources. View Profile

Datameer

by Datameer

Combine the power of Hadoop with a spreadsheet interface, enabling business users to run analytics against very large data sets. View Profile

DataWarehouse Explorer

by CNS International

World’s easiest-to-deploy, Microsoft based, OLAP analysis and reporting tool excels in features, speed, deployment and ease of use. View Profile

Decision Lens

by Decision Lens

Cloud-based software solutions for portfolio prioritization and selection, focused on modelling, scenario comparison, and analytics. View Profile

dMine Business Dashboards

by Icicle Technologies

Create, collaborate, monitor and schedule Dashboards – Organizational KPIs, Balanced Scorecards, Sales, Service Consoles or MIS View Profile

ElegantJ BI

by Elegant MicroWeb

Corporate Performance Management, Operational BI, Balanced Scorecard and Enterprise reporting for all Industries and Sectors. View Profile

Empowers decision-makers with a synthesized view of their data and the ability to analyze it on demand. View Profile

Exago

by Exago

Exago 100% web-based BI allows business users to create ad hoc reports and dashboards without help from an IT resource. View Profile

FAST

by Aculocity

Business intelligence solutions that improve manufacturing and warranty systems to allow all stakeholders to monitor performance. View Profile

Model Builder lets you rapidly explore data and build complete predictive models including custom variable generations View Profile

Foresight Intelligence Center

by Foresight Intelligence

Business Intelligence solutions from Foresight Intelligence that help the enterprise learn, understand and optimize their business View Profile

Grow

by Grow

Simple business intelligence dashboards for small and medium businesses. Track the right metrics. Make good decisions. View Profile

Halo

by Halo

Data warehousing tool that simplifies data integration and data quality, providing a complete supply chain intelligence solution. View Profile

HappyMetrix

by HappyMetrix

Lets you create easy-to-use beautiful dashboards, collecting and visualizing data from diverse sources. View Profile

Hubiz Intelligence

by Accovia

Equips travel and tourism professionals for revenue optimising, yield management, corporate and sector-specific dashboards. View Profile

Hyperion

by Oracle

Hyperion adds complementary products to Oracle’s business intelligence offerings including a leading open enterprise planning system. View Profile

iCapella

by Cranes Software International

Extract personalized tangible information and convert it into knowledge to deliver maximum benefits and advantages to your customers. View Profile

icCube

by icCube

Solution for companies needing to set up an efficient business intelligence infrastructure and share it across the organization. View Profile

Indicee Analytics

by Indicee

Online & on-demand Business Intelligence Tool that easily combines data from almost any source. It is easy, safe & secure to use. View Profile

IndustriusCFO

by IndustriusCFO

Web based solution offering a range of business analytics, reports, recommendations, and industry benchmarking. View Profile

InsFocus BI

by InsFocus Systems

Business Intelligence Suite for Insurance Companies – enabling reporting, analysis and querying of complex data structures. View Profile

Insight Enterprise

by Insight Decision Solutions

Suite of analysis, reporting and presentation tools designed specifically for insurance business. View Profile

instantOLAP

by instantOLAP

Powerful, lightweight Reporting and virtual OLAP Tool, completely web-based and written in the Java programming language. View Profile

Intelli-BPM

by Intelli-Mine

Business intelligence, dashboards, analytics, reports, integration. View Profile

Intelliview NXT

by Synaptris

Intelliview NXT is an interactive tool to design, deploy and distribute reports. View Profile

INX +Analytics

by INX Software

Simplifying reporting and graphing through a single screen, drill down dashboard display. View Profile

IQub Broswer

by The Bitz

Data Analysis & Reporting Application. Connect directly to Microsoft SQL Server MS-OLAP/Analysis Server cubes. View Profile

Jaspersoft BI Suite

by Jaspersoft

The world’s most popular embeddable open source pure Java reporting library – can be embedded into any host application. View Profile

Jedox Suite

by Jedox

BI suite that includes driver-based modelling, GPU-accelerated analytics, self-service budgeting for Excel, web, and mobile. View Profile

Jet Enterprise

by Jet Reports

A Business Intelligence solution designed for Microsoft Dynamics ERP, giving you BI and reporting in one scalable, low cost solution. View Profile

Delivers a robust, business model-driven, best practice-based information engine. View Profile

Kepion Planning

by Kepion

A performance management solution that includes enterprise planning, budgeting, and forecasting applications. View Profile

KnowledgeSTUDIO

by Angoss

Business intelligence and predictive analytics software suite with decision tress and data visualization. View Profile

Libring

by Libring

Customer Intelligence for e-commerce shops to predict intent, determine drivers of lifetime value, and provide smart recommendations View Profile

Logi Platform

by Logi Analytics

Business Intelligence and Reporting problems? Look no further. A all-in-one platform that will keep you on top of your business. View Profile

Manta Tools

by Manta Tools

Manta Tools provide end-to-end data lineage visualization, saving enterprises millions of dollars and disrupting the world of BI. View Profile

MarketingTracker

by Scanmar

Marketing and Sales Intelligence system, OLAP analyser, reporter, dashboard for company’s sales data and Nielsen, IRI. View Profile

Mereo

by Mereo

Mereo web based Platform is a hybrid of HCM, CPM & BI (One-stop-shop concept), that allows executives to reach strategic results. View Profile

Analysis (OLAP) tools for building and viewing multidimensional cubes. View Profile

MicroStrategy 9

by MicroStrategy

Business intelligence platform that delivers a full range of analytical and reporting capabilities. View Profile

Miner3D Enterprise

by Miner3D

Visual data analysis software enabling scientific data analysis and business intelligence. View Profile

Neatly.io

by iResources

Mobile Friendly Dashboard so you can manage all of your data, under one roof. View Profile

NetCracker 10

by NetCracker Technology

NetCracker10 integrates BSS, OSS, big data analytics, orchestration and virtual functions management onto a single cloud-based platform View Profile

OmniAnalyser

by Hypersoft Information Systems

Reporting, visualization, and analysis of data gathered from email servers, XML/HTML documents, and file servers. View Profile

OPERA Business Intelligence

by MICROS Systems

Gathers data from OPERA properties ensuring it is error-free, allowing ad-hoc queries, and presenting the data in a meaningful way. View Profile

Open source BI suite including reporting, analysis, dashboards, data mining and data integration. View Profile

PeriscopeIQ

by PeriscopeIQ

Enterprise Feedback Management solutions that apply science and strategy to uncover customer, employee and compensation insights. View Profile

Permit Vision

by eVision Industry Software

Electronic permit to work system with integrated task risk assessment and logout / tagout isolation management View Profile

PlaidCloud Analyze

by Tartan Solutions

A comprehensive high-powered analytics platform providing the ability to design, deploy, and collaborate on repeatable analysis work. View Profile

PolyVista Pro

by PolyVista

Web-based system, that offers advanced analytics and ad-hoc analysis for any type users. View Profile

Portrait Uplift Optimizer

by Portrait Software

The only customer analytics solution available today that can predict the change in customer behavior due to a marketing action. View Profile

Quorum Business Intelligence

by Quorum Business Solutions

A business intelligence platform developed specifically for the oil and gas industry. View Profile

Rapid Insight Analytics

by Rapid Insight

Analytics software that enables you to quickly build predictive models in order to make business decisions. View Profile

Reifier

by Nube Technologies

Reifier is a fuzzy matching engine to find similar entities and discover, enhance and consolidate business information. View Profile

Report Analyzer

by Cortex Systems

Documentation and analysis tool for Crystal Reports users and developers. View Profile

ReportServer

by datenwerke

ReportServer is a modern and versatile open source business intelligence platform with powerful reporting features. View Profile

RJMetrics

by RJMetrics

Analytics software, that helps consolidate, analyze, and collaborate data. View Profile

SaasabiPro

by Saasabi

SaasabiPro is an analytics engine that enables customers to build & deploy affordable, flexible reporting and analysis solutions. View Profile

SAP Crystal Reports

by SAP Crystal Reports

With SAP Crystal Reports, you can create powerful, richly formatted, dynamic reports from virtually and data source. View Profile

SAS Business Intelligence

by SAS Institute

Business Intelligence software tools for data access, management, analysis, and presentation. View Profile

Spotfire Enterprise Analytics

by TIBCO Software

Offers a next generation, radically faster BI experience and is far more adaptable to specific industry and business challenges. View Profile

SQL Server

by Microsoft

Database and analysis offering for rapidly delivering the next generation of scalable e-commerce & line-of-business solutions. View Profile

Stratum

by Silvon Software

Planning, analysis and reporting solutions for manufacturers and distributors. View Profile

TCM

by TCM Infosys

OLAP solution for corporate management and finance functions. TCM combines consolidation, budgeting, and forecasting. View Profile

TechAxes FinanCo

by TechAxes

Allows organizations to plan, understand, integrate and leverage business strategy, finance, operations and HR. View Profile

Next-generation business intelligence software that delivers the critical information executives need from any source. View Profile

Thrive

by Shopventory

The heartbeat of your business – anytime, anywhere. View Profile

TreeAge Pro

by TreeAge Software

Empowers even casual users to build and analyze sophisticated analytical models in an accelerated timeframe. View Profile

Ubiq CRM Analytics

by Proxem

Multi-channel semantic analytics solution for customer feedback analysis. View Profile

UNIT4 Business Analytics

by UNIT4 Business Software

Integrates with existing systems, Flexible reporting facilities, Personalized user portals, and Analytic capabilities. View Profile

A central, overarching platform for analyzing your ITSM data with predefined ITSM KPIs and dashboards. View Profile

Vismatica

by IronRock Software

Dashboard development tool that assists with data collection and analysis through forms, charts, maps, tables, graphs, etc. View Profile

WebFOCUS

by Information Builders

Reporting, analysis, distribution, personalization, development, management and administration. View Profile

WebQL

by QL2 Software

Web mining and unstructured data management software tool for quickly and easily developing and deploying software agents. View Profile

winCapri Business Intelligence

by Capri Software

Keeping management informed so they can make the best decisions by viewing and compairing useful information side by side. View Profile

Xtraction

by Xtraction Solutions

Status monitoring and reporting for help desk and service management applications – can report against any application database. View Profile

Yellowfin

by Yellowfin International

Flexible solution for web based reporting and analytics – analytics, querying, flexible reports and dashboards. 100% web-based. View Profile

Zap Business Intelligence

by Zap Technology

OLAP reporting and Analysis, SQL managed reporting, KPI and Scorecarding, business alerts. View Profile

Zoined

by Zoined

An off-the-shelf solution with ready-made dashboards and reports, focusing on giving the analytical ability back to store. View Profile

Έτσι λοιπόν – αυτή η σχεδόν τεράστια λίστα με τα 130~ προϊόντα, είναι μια καλή αρχή για να διερευνήσετε βαλάντια, παροχές, δυνατότητες και λοιπά στοιχεία, σχετικά με τις ανάγκες σε εργαλεία επιχειρηματικής πληροφόρησης, που μπορεί να χρειάζεστε.

Ευχαριστώ και πάλι.

I.V

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s