Μέθοδοι Εφαρμογής των εργαλείων BI

Γειά σας και πάλι!

Ελπίζω να είστε καλά. Σε αυτό το post θα αναφερθούμε στις μεθόδους εφαρμογής των εργαλείων BI στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς που τα χρειάζονται. Οι μέθοδοι είναι αρκετές και οφείλουν την κατάταξη και τον διαχωρισμό τους στην πασίγνωστη τεχνολογία του Cloud (Σύννεφο). Προχωρώντας λοιπόν στην κατάταξη των μεθόδων εφαρμογής θα αναφέρουμε τα εξής:

1) Web based BI Tools (BI εργαλεία βασισμένα στο διαδίκτυο).

2) Locally Installed BI tools (BI εργαλεία τοπικά εγκατεστημένα).

Επόμενη κατηγοριοποίηση που ακολουθεί – είναι εμβάθυνση στις 2 παραπάνω κατηγορίες:

1) BI Tools – SaaS & Cloud based (υλοποίηση σε Software as a Service & φιλοξενούμενο σε υποδομή του Cloud).

2) BI Tools – Purchased & Cloud based (αγορασμένο από την εταιρεία – χρήστη & φιλοξενούμενο σε υποδομή του Cloud).

3) BI Tools – Locally Installed (τοπικά εγκατεστημένο σε server της εταιρείας – χρήστη).

Σε επόμενο post, θα αναφερθούμε στα ζητήματα του Cloud, του SaaS, και άλλων μεθόδων εφαρμογής της υπολογιστικής τεχνολογίας, που μας οδηγούν στην ομαδοποίηση των εφαρμογών πολλών εργαλείων BI σε διάφορες κατατάξεις.

Σας Ευχαριστώ Πολύ!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s