Εργαλεία Business Intelligence (BI Tools)

Ένα ακόμη post για το ΒΙ και συνεχίζοντας, θα αναφέρουμε σήμερα, τι είναι τα εργαλεία Business Intelligence. Τα εργαλεία αυτά λοιπόν είναι προγράμματα λογισμικού (software) που βοηθούν, με τις δυνατότητες τους, στην συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση, οπτικοποίηση και διατήρηση των δεδομένων που συλλέγονται από τους χρήστες.

Οι διάφορες αυτές εργασίες που εκτελούν, βοηθούν με την κατάλληλη μελέτη από τους χρήστες, στον εντοπισμό λαθών, στην επισήμανση ρίσκων, στην παρατήρηση φαινομένων και τάσεων. Με την κατάλληλη θεώρηση όλων των ευρημάτων, οι χρήστες οδηγούνται σε βελτιωμένη, ταχύτερη και ίσως και προληπτική λήψη αποφάσεων, με σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και την αύξηση της απόδοσης τους, σε διάφορους τομείς των δραστηριοτήτων τους.

Αυτά από εμάς – θα τα πούμε ξανά σε επόμενο post, όπου θα παρουσιάσουμε τα είδη και τις κατηγορίες των εργαλείων BI. Ευχαριστώ πολύ.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s