Τα Δεδομένα

Γνωριμία λοιπόν με τα Δεδομένα – είναι το θέμα αυτού του post. Δεδομένα είναι, γνώσεις, πληροφορίες, ή στοιχεία που αφορούν γεγονότα, της πραγματικής ζωής

(ή και φανταστικής καμιά φορά… αφήστε το για μια άλλη φοράτο θέμα αυτό…) και προέρχονται από διάφορα είδη πηγών. Τα Δεδομένα είναι απεριόριστα και οι πηγές προέλευσης τους επίσης.
Τα Δεδομένα λοιπόν βρίσκονται σχεδόν παντού γύρω μας και είναι καταγεγραμμένα (ως πληροφορίες) σε διαφόρων ειδών αποθηκευτικά μέσα, με ποικίλους τρόπους & μεθόδους αποθήκευσης. Θυμίζω μερικά από αυτά όπως: Μαγνητικά Μέσα (cd, dvd, casette, tape, HDD, Usb Sticks, SD cards, MicroSD, Servers, DataWarehouses, DataMarts, microchips, πιστωτικές & χρεωστικές κάρτες) κλπ. Επίσης σε Χαρτί (έγγραφα, διαβατήρια, ταυτότητες, κάρτες) & ότι άλλο αποθηκευτικό μέσο πληροφορίας μπορείτε να φανταστείτε. Να μην σχολιάσω ότι υπάρχουν όντως αποθηκευτικά μέσα πληροφοριών που δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε όλοι αλλά … επίσης μια άλλη φορά.
Επανερχόμενοι λοιπόν στο ζήτημα των πηγών των δεδομένων, οφείλουμε να πούμε τα παρακάτω: Αν και πραγματικά αμέτρητες οι πηγές των δεδομένων – όπως και τα ίδια, χονδρικά μπορούν να διαχωριστούν σε μερικές ΟΜΑΔΕΣ ΠΗΓΩΝ, ως ενδεικτικά παραδείγματα προέλευσης.
Πχ. έχουμε: α) Άνθρωποι, β) Μηχανές – Μηχανήματα, γ) Συναλλαγές, δ) Εταιρείες, ε) Φύση.  Όλες αυτές οι ενδεικτικές ομάδες πηγών & πολλές άλλες μπορούν να υποδιαιρεθούν σε σχεδόν αμέτρητες υπο-ομάδες. Αυτή λοιπόν η αίσθηση τηα ΧΑΩΔΟΥΣ έκτασης & ύπαρξης των δεδομένων στον πλανήτη, δεν είναι απλώς μία αίσθηση αλλά, μια παράξενη & ταχέως κινούμενη πραγματικότητα, με ραγδαίο αντίκτυπο στην ύπαρξη μας & την ζωή μας.
Πόσο ραγδαία? Θα το πούμε στην συνέχεια του ταξιδιού μας…

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s