Υπολογιστική Επιστήμη – Μικρή Αναδρομή

Εξέλιξη των επιστημών
Προ του 1600, εμπειρική επιστήμη
1600-1950, θεωρητική επιστήμη
– θεωρητικά μοντέλα που συχνά παρακινούν
την εκτέλεση πειραμάτων και την καλύτερη αντίληψη του
κόσμου
1950-1990, υπολογιστική επιστήμη
– Οι περισσότερες επιστήμες ανέπτυξαν μια υπολογιστική
παράμετρο, μέσα από προσομοίωσεις προσπαθούμε να
κατανοήσουμε σύνθετα μαθηματικά μοντέλα
1990-σήμερα, επιστήμη των δεδομένων
– Πληθώρα δεδομένων
– Ικανότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων
– Διασύνδεση βάσεων δεδομένων (μέσω internet)
– Οι ανάγκες για συλλογή, οργάνωση, ερώτηση και
οπτικοποίηση της πληροφορίας αυξάνονται σχεδόν γραμμικά
με τον όγκο των δεδομένων

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s